Slunečnice, z.s.

http://www.slundecin.org e-mail: slundecin@gmail.com , s.l.podrabska@seznam.cz


Od r. 1998 pomáháme lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Provozujeme akreditované Dobrovolnické centrum, připravujeme a vysíláme desítky dobrovolníků do sociálních služeb v Děčíně, pomáháme Městu Děčín s krizovými situacemi (Covid-19, pomoc uprchlíkům z Ukrajiny aj.). Naše Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s., poskytuje sociální služby 70 osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Tréninková Kavárna - palačinkárna Na cestě, p.s. Slunečnice, z.s. umístěná na Zámku Děčín, pomáhá lidem s postižením získávat pracovní návyky a zaměstnává je. Další práci v oblasti zahradních, lesních a úklidových služeb naši klienti získávají také v naší Sociální firmě Slunečnice DC, s.r.o.

Aktuální projekty

Ukončené projekty