Křižovatka, z. s.

http://www.krizovatka.signaly.cz tel.: 483 399 218 e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com


Křižovatka, z. s. pořádá volnočasové výchovně vzdělávací aktivity pro dětí a mládež a vede je ke křesťanským hodnotám. Na faře v Příchovicích, kde sídlí, provozuje centrum života mládeže - místo přijetí každého, kdo sem zavítá. Spolek dále pořádá akce na různých místech litoměřické diecéze a spolu se zastřešujícím spolkem Asociace křesťanských spolků mládeže i jinde. Nabízí dětem a mladým lidem programy, kterými jiim pomáhá vyzrávat ve zdravé dospělé osobnosti a nacházet jejich místo a poslání ve světě a společnosti. Rozvíjí v mladých lidech kompetence k vedení a týmové spolupráci a motivuje je k dobrovolnictví a ke službě druhým.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz