Nadační fond Soudržnost

http://nfsoudrznost.cz Phone: +420 737 538 725 Email: soudrznost@gmail.com


Nadační fond Soudržnost pomáhá tvořit soudržnou, trvale udržitelnou a demokraticky řízenou společnost stojící na hodnotách spravedlnosti, rovnosti a solidarity. Podporujeme proto projekty rozvíjející demokracii, právní stát, pluralismus a ochranu základních lidských práv, občanskou společnost a společenskou soudržnost, aktivní účast občanů na veřejném životě, zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, mezinárodní porozumění a spolupráci a trvale udržitelný způsob života.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz