CHARITA HVĚZDA z.s.

https://www.charitahvezda.cz tel.: +420 608 308 218 e-mail: info@charitahvezda.cz


Jsme nestátní nezisková organizace s působností převážně v Praze a Středočeském kraji. Naše organizace vznikla z iniciativy podpořit náhradní rodinnou péči v České republice v souladu s cílem omezení umístění dětí do ústavní péče. Naším hlavním projektem je pěstounský sklad, který je v provozu od roku 2018. Zde poskytujeme materiální pomoc nejen dětem v náhradní rodinné péči, ale i dětem ze sociálně slabých rodin. Od roku 2022 poskytujeme také přímou a okamžitou pomoc ohroženým dětem a jejich biologickým rodinám. Jedná se o darování potravin, základních hygienických a jiných potřeb pro rodiny, které se ocitají v tíživé osobní či finanční situaci.

Aktuální projekty