Letní škola barokní hudby, z.s.

http://www.baroknihudba.cz Phone: 731 494 167 Email: office@ebcz.eu


Smyslem existence spolku je umělecké vzdělávání žáků a studentů uměleckých škol na všech stupních a vzdělávání občanů věnujících se hudbě zájmově, šíření a propagace principů historicky poučené interpretace ve školství a vzdělávacích institucích a podpora mimořádně nadaných žáků. Za tímto účelem pořádá každoročně mezinárodní workshop a systematicky pečuje o hudebně-kulturní dědictví a hudební památky ČR.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz