Klub Za starou Prahu, z.s.

http://zastarouprahu.cz tel.: +420 257 530 599 e-mail: zastarouprahu@seznam.cz


Klub Za starou Prahu vznikl jako nezávislý památkářský spolek v roce 1900, ale dodnes neztratil své opodstatnění. Po roce 1990 naopak jeho aktivita v souvislosti s "developerským" chápáním památkové péče ještě podstatně vzrostla. Klub je dobrovolným sdružením odborníků i laiků, práce členů výboru je profesionální, ale nehonorovaná. Klub vydává časopis, pořádá přednášky pro veřejnost, vede knihkupectví památkářské, vlastivědné a společenskovědní literatury. Většina aktivit se odehrává v Juditině věži na Karově mostě, kterou má Klub v nájmu od Prahy 1.

Aktuální projekty