České galerie, z.s.

http://www.ceskegalerie.cz tel.: 777 800 383 e-mail: info@ceskegalerie.cz


Zaměstnáváme lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízíme jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Společně podporujeme tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení.

Aktuální projekty