Hospic Štrasburk o.p.s

http://www.hospicstrasburk.cz tel.: +420 283 105 578 e-mail: sekretariat@hospicstrasburk.cz


Služby hospice přichází v závěru života pacientů s nevyléčitelnými onemocněními. Pracovníci v hospicu pomáhají umenšit či odstranit bolest a snaží se dosáhnout nejlepší možné kvality života pacientů v jeho závěru. Služby hospice se označují jako paliativní hospicová péče, která se snaží o respektování osobnosti a důstojnosti pacientů v závěru jejich života.

Aktuální projekty