Nadace Most k domovu Zlín

http://www.nadacemdzlin.cz tel.: 577 222 100 e-mail: info@nadacemdzlin.cz


Naším posláním je podpora vysoce odborné a kvalitní paliativní péče a sociálních služeb. Zaměřujeme se na osoby s život limitujícím onemocněním, pomáháme žít důstojný život nezávisle na jejich sociálním postavení, věku a zdravotním stavu. ​ Především podporujeme činnost Mobilního hospice Most k domovu Zlín, který se snaží navázat na tradici umírání v domácím prostředí pacienta.

Aktuální projekty