Lipensko pro život, z.s.

http://www.lipenskoprozivot.cz Phone: +420 731 647 496 Email: info@lipenskoprozivot.cz


Okolí Lipna čeká překotný rozvoj v podobě megalomanských projektů, s nedozírnými dopady na kvalitu vody a krajinu. NECHCEME SE S TÍM SMÍŘIT! Prosíme, pomozte nám na Lipensku prosadit takový rozvoj, který zajistí zachování krajinných i historických hodnot, kvalitu vody a čisté ovzduší.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz