RC Radost o.p.s.

http://www.rcradost.cz Phone: 775 779 323 Email: info@rcradost.cz


Posláním RC Radost je usilovat veškerou svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Podporuje, povzbuzuje a pomáhá ke zvládání aktuálních i dlouhodobých těžkostí a krizí v rodině. Poskytujeme rozšiřující péči rodinám, které svou situaci řeší i s lékaři, intervenčními centry nebo Orgány sociální péče o dítě. Naším cílem je včasnou pomocí zabránit prohlubování problémů a předcházet rozvoji vážných duševních a sociálních patologií. Více na www.rcradost.cz

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz