Sto skupin, z. s.

http://stoskupin.cz tel.: 774 604 649 e-mail: office@stoskupin.cz


Jsme skupina profesionálů z businessu i nezisku, která společně založila neziskovou organizaci 100 dětských skupin z.s. s cílem posunout kvalitu předškolního vzdělávání v Česku. Zakládajícími členy jsou Jindřich Fialka, František Pfann a Alena Snelling z inovačního studia Q Designers. Klíčovými partnery jsou Radek Eliška, který založil a vede sedm dětských skupin, a IKEA, která se nás rozhodla podpořit a vybaví našich prvních sto dětských skupin nábytkem zdarma. Naším prvním cílem je do 20. dubna 2023 založit 100 dětských skupin po celé České republice, postarat se tak o 1200 - 3600 dětí předškolního věku, dát jejich rodičům příležitost najít si práci a zapojit se do společnosti, a vytvořit 300 - 500 nových pracovních míst.

Aktuální projekty