Nadační fond pro rozvoj Interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice

http://www.nfik.org Phone: +420 261 082 295 Email: info@nfik.org


Nadační fond byl založen za účelem zvelebení prostor Interní kliniky 3.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, jejího vybavení, ať již medicínského nebo zázemí pro pacienty a zdravotníky. Jeho prostředky budou využity též pro zvýšení úrovně vzdělávání lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků kliniky, pro vědecké a výzkumné aktivity a jejich materiální a edukační zázemí.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz