TILIA Kadaň, z. s.

http://www.tiliakadan.cz tel.: 731 963 930 e-mail: poradna.kadan@seznam.cz , olgasoltesova@tiliakadan.cz


TILIA Kadaň z. s. je nestátní nezisková organizace působící od roku 2008 v Ústeckém kraji. Pomáhá rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám, jednotlivcům, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Realizuje v rámci základní činnosti dvě registrované sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a odborné sociální poradenství. Poskytuje sociální, poradenské a terapeutické služby a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracuje s Potravinovou bankou Džbánsko, z.s., jejíž prostřednictvím je umožněno získávat potraviny, které jsou postupně rozdělovány prostřednictvím služeb potřebným. Od ledna 2021 realizuje ve vyloučené lokalitě Hradec u Kadaně volnočasové aktivity pro děti ve věku od 3 do 15 let. www.tiliakadan.cz

Aktuální projekty