Talnet, z.s.

http://talnet.info Phone: +420 735 572 410 Email: info@talnet.academy


Jsme organizace existující od r. 2008, aktivity projektu Talnet nicméně započaly již v r. 2003. Členové spolku jsou vesměs pedagogové a lidé z vědeckého prostředí se zájmem o vzdělávání nadané mládeže. Zabýváme se tvorbou příležitostí pro žáky se zájmem o celou škálu vědních oborů. Nabízíme prezenční i online aktivity, které zprostředkovávají odborný program a vstřícné prostředí pro tvorbu budoucích profesních a přátelských vazeb. Žáci se tak dostávají do kontaktu s vědou a v neposlední řadě také se svými podobně motivovanými vrstevníky.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz