Deník Alarm, z. ú.

https://a2larm.cz/ Phone: 721 347 911 Email: klotylda@denikalarm.cz


Jsme tým nezávislých novinářů, kteří denně pracují na vizi udržitelné a solidární společnosti fungující na principech demokracie a rovnosti. Přinášíme jiný pohled na nejzásadnější témata dneška, která jsou ve veřejné debatě opomíjena nebo deformována jinými než celospolečenskými zájmy. Alarm nikdy nevytvářel texty na zakázku mocných či politických stran a veškerý obsah je dostupný zdarma a všem.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz