Pavučina o.p.s.

http://www.pavucina.net Phone: 607 117 120 Email: pavucina@pavucina.net


Pavučina o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která vznikla v říjnu 2013, kdy navázala na více jak 11letou práci Pavučiny Občanského sdružení DEN. Hlavním cílem společnosti je napomáhat duchovnímu, mravnímu, kulturnímu a všeobecně výchovnému působení na děti a mladé lidi zejména v moravskoslezském regionu a inspirovat je k smysluplnému a společensky odpovědnému přístupu k životu. Společnost své cíle naplňuje programy prevence sociálně-patologických jevů a také odpovídajícími programy řešícími již vzniklé situace. Obecně prospěšnými službami společnosti jsou: a) zřízení bezpečných klubových nízkoprahových prostorů, b) realizace programů primární prevence sociálně-patologických jevů na základních a středních školách, c) organizování volnočasových diskusních a zájmových otevřených klubů pro děti a mládež, d) volnočasové programy pro děti a mládež s prvky neformálního vzdělávání, e) výkon činností spojených s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Pracovníci společnosti jsou hlavně křesťané, jejichž hlavním motivem práce je osobní vztah s Bohem, z něhož pramení láska k bližnímu a touha pomáhat potřebným.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz