ANA, z.ú.

http://www.anatabor.cz Phone: 777 796 667 Email: ana@anatabor.cz


ANA, z.ú. je nestátní nezisková organizace. Poskytujeme služby lidem ohroženým závislostmi (užíváním drog, alkoholu i psychofarmak, ohroženým nelátkovými závislostmi, gamblingem a nadužíváním moderních technologií). Pomoc nabízíme dospělým, dětem a mladistvým, jejich rodinným příslušníkům a blízkému okolí. Převážně působíme v oblasti ambulantní léčby a doléčování.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz