proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

http://profem.cz Phone: 774 433 002 Email: administrativa@profem.cz


Pomáháme obětem domácího a sexuálního násilí. Usilujeme o společnost vnímavější k tématu násilí na ženách a netolerující jakékoliv jeho formy.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz