Česká krajina, o.p.s.

https://www.ceska-krajina.cz/ Phone: +420 606 635 303 Email: dalibor.dostal@ceska-krajina.cz


Společnost Česká krajina, která stojí za záchranou a návratem zubrů do volné přírody buduje síť nestátních rezervací na území České republiky propojených biokoridory. Zahraniční zkušenosti z minulých desetiletí v ochraně přírody ukázaly, že je to nejefektivnější a nejlevnější cesta k ochraně rostlinných a živočišných druhů. Hlavním projektem je vybudování Národního centra biodiverzity - „Noemovy archy“ pro ohrožené druhy v České republice. S tím úzce souvisí také boj s klimatickými změnami, které představují vážnou hrozbu nejenom pro druhovou rozmanitost, ale riziko pro ekonomický rozvoj země a životní úroveň obyvatel. Jednou z nejúčinnějších cest je vysazování stromů, které přispívají k pohlcování skleníkových plynů, které jsou součástí budovaných rezervací.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz