Centrum pro dopravu a energetiku, z.s.

http://www.cde-org.cz Phone: 605 276 909 Email: cde@cde-org.cz


Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz