R Mosty, z. s.

http://www.r-mosty.cz/ Phone: 222 581 241 Email: kancelar@r-mosty.cz


R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují čtyři registrované sociální služby — Azylový dům pro matky s dětmi, Sociálně-právní poradnu, Nízkoprahový klub pro děti a mládež & jeho mobilní verzi Uličník a Nízkoprahové denní a komunitní centrum Husitská. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání. Rovněž od roku 2012 distribuujeme v rámci humanitární činnosti potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s vybavováním domácnosti i stěhováním. Jsme členy Valné hromady Potravinové banky Praha, členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace streetwork.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz