Czechitas z.ú.

http://www.czechitas.cz e-mail: info@czechitas.cz


Czechitas je nestátní nezisková organizace zaměřená na vzdělávání žen v digitálních a IT dovednostech, čímž podporuje jejich lepší uplatňování na trhu práce. Pomocí svých kurzů nabízí různé možnosti IT vzdělávání, které u studujících vedou k doplnění znalostí a dovedností, ale třeba i ke změně kariéry. Mimo vzdělávání se Czechitas soustředí na celkovou propagaci současného IT a přibližuje jej širší veřejnosti.

Aktuální projekty