Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary

https://www.ranapece.cz/kv/ Phone: 734 308 720 Email: kristyna.velecka@ranapece.cz


Podpořte děti s postižením, těžce nemocné nebo s ohroženým vývojem od narození do 7 let. Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením, nebo s ohroženým vývojem. Cílem odlehčovací služby je poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek, umožnit jí načerpat nové síly, vyřídit osobní důležité záležitosti, nebo se například zapojit do pracovního procesu. V neposlední řadě je našim cílem sociální inkluse rodiny.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz