Místní akční skupina Krkonoše, z.s.

http://www.maskrkonose.cz Phone: 608 218 799 Email: hartmanova@maskrkonose.cz


MASka KRKONOŠ má mnoho tváří, ale hlavní tváří je rozvoj venkova na území Krkonoš. Chceme, aby co nejvíce lidí zde spokojeně žilo ve společnosti přátelské k přírodě, s kvalitní občanskou vybaveností, možností vzdělávání a soběstačností. Podporujeme místní podnikatele a obce v doplňování chybějících služeb. Staráme se a udělujeme regionální značku KRKONOŠE ORIGINÁLNÍ PRODUKT® z celého turistického regionu Krkonoš (tzn. s přesahem mimo hranice samotné MAS) a nabízíme místním podnikatelům, obcím a neziskovým organizacím se podílet na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, na jejímž základě je možné čerpat finanční prostředky pro region Krkonoš.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz