Tvrziště Vrapice z. s.

http://vrapice.cz Phone: 604 635 101 Email: tvrz@vrapice.cz


Tvrziště Vrapice je jedním z nejstarších a historicky nejcennějších míst na Kladně. Přesto je toto místo zdevastované a neprávem opomíjené. Snažíme se na tuto skutečnost upozornit a získat peníze na jeho opravu a údržbu. Ukrytým pokladem není vždy jen zlato a drahé kamení, je jím i naše kulturní dědictví. Rádi bychom, aby toto místo získalo alespoň částečně zpět svou důstojnost a mohlo do budoucna sloužit nejen místní komunitě, která se rychle rozrůstá, ale i návštěvníkům putujícím za krásami a historií naší země.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz