Nemeleme z. s.

http://www.nemeleme.cz Phone: 724 568 278 Email: info@nemeleme.cz


Spolek Nemeleme, z. s. je organizací, jež sdružuje přátele mlýna Reitendorf. Mezi účel a cíle spolku patří podílení se na rozvoji regionu v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí, zemědělství, turistiky a sportu. Cílem je propagace regionu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a podpora a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti environmentální výchovy, aktivity v oblasti hudební výchovy a muzikoterapie a v dalších odvětvích. Důležitou aktivitou k naplnění cílů je spolupráce s vědeckými, vzdělávacími a dalšími odbornými institucemi, orgány státní správy a veřejností. Dílčím cílem spolku je taktéž propagace kulturního dědictví, zejména správa a udržitelný provoz kulturní památky - souboru movitých věcí „Historický pohon bývalého mlýna a truhlárny č. p. 186 v Rapotíně.“

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz