Oblastní charita Polička

http://www.policka.charita.cz Phone: +420 461 721 272 Email: reditel@pol.hk.caritas.cz


Oblastní charita Polička vznikla 1. 6. 1992. Jsme církevní organizací poskytující sociální a zdravotní služby občanům Poličska, Litomyšlska a Svitavska. V hospicové a paliativní péči zajišťujeme celý okres Svitavy. Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a v aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné situaci. Poskytujeme 9 sociálních služeb, 2 zdravotní a 2 ostatní služby. Ve svých službách se věnujeme seniorům, dlouhodobě nemocným a zdravotně handicapovaným, dále osobám s mentálním postižením, duševním onemocněním, rodinám s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé životní situaci, pěstounům, lidem v krizi.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz