Diakonie Církve bratrské

https://cb.cz/diakonie/ tel.: 604 223 388 e-mail: diakonie@cb.cz


Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností registrovaná u Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. Hlavní činností je poskytování sociální a humanitární pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Od roku 2007 je řádným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a je zapojena do sítě hl. m. Prahy. V současné době provozujeme 5 sociálních služeb: Bethesda - Domov pro seniory (38 klientů), Centrum denních služeb Černý Most (14 klientů), Chráněné bydlení Černý Most (4 klienti), Osobní asistence Černý Most (11 klientů), Chráněné bydlení na Xaverově (6 klientů).

Aktuální projekty