SIPORA, z. ú.

http://www.sipora.cz Phone: 603 996 619 Email: jakub@sipora.cz


Poslání SIPORY je podpořit lidi s poruchou autistického spektra, lidi se zkušeností s duševním onemocněním nebo s mentálním znevýhodněním, aby mohli žít plnohodnotným a nezávislým způsobem života. Rozvíjíme koncept podpory v přirozeném prostředí a budujeme komunitní sociální služby. Důraz klademe na sociální inovaci a inkluzi, podporu a porozumění, a radost. Odtud název naší organizace SIPORA.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz