AGAPO, o.p.s.

http://www.agapo.cz tel.: +420 545 213 560 e-mail: m.korbelova@agapo.cz , info@agapo.cz


Posláním neziskové organizace AGAPO, o.p.s. je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí, a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich života. Tohoto cíle je dosahováno poskytováním služby sociální rehabilitace. Zároveň je naší snahou osvěta a odbourávání předsudků o zaměstnávání handicapovaných, které panují jak u široké veřejnosti, tak mezi zaměstnavateli i samotnými znevýhodněnými.

Aktuální projekty