AGAPO, o.p.s.


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Pravidelná podpora AGAPO, o.p.s.

Pomáhejte spolu s námi překonávat bariéry těm, pro něž je získání důstojného zaměstnání náročnou životní výzvou.

vybíráme od 6.6.2021

Pravidelná podpora AGAPO, o.p.s.

Věříme, že všichni můžeme pracovat.
500 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Finančním darem podpoříte férové pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí.

Hledání a získání zaměstnání je hlavním, ale ne jediným cílem, naší práce. Jako úspěch vnímáme každý dílčí krok, který klientům pomáhá vést kvalitnější a uspokojivější život.

Skupina osob, které na cestě k pracovnímu uplatnění podporujeme, je pestrá jako život sám. Často se jedná o osoby s mentálním nebo fyzickým hendikepem, s duševním onemocněním, osoby bez přístřeší či po výkonu trestu. Pomoc poskytujeme všem bez ohledu na vzdělání nebo pracovní zkušenosti.

Zásadou námi poskytovaných služeb je individuální, profesionální a rovnoprávný přístup ke všem uživatelům. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Všem moc děkuji

Pavla Hrbáčková
300 Kč