Svárovská alej svobody z.s.

https://www.facebook.com/Sv%C3%A1rovsk%C3%A1-alej-svobody-zapsan%C3%BD-spolek-102295271981276 tel.: 776 251 440 e-mail: aja.hrbkova@seznam.cz


Spolek byl založen za účelem záchrany tzv. Svárovské lipové aleje svobody a jejího zachování pro budoucí generace, stejně jako zachování resp. obnovení jedinečné mozaiky krajinných - zejm. silničních - stromořadí Jihomoravského kraje, péče o něž je dlouhodobě zanedbávána, a proto trestuhodně z krajiny nenávratně mizí.

Ukončené projekty