Cesta Česka, z.s

http://www.cestaceska.cz tel.: 728 279 894 e-mail: jindrich.chmelar@cestaceska.cz , info@cestaceska.cz


Cesta Česka je spolek, který chce přispět k pozitivnímu vývoji v naší zemi. Chceme, aby co nejvíce Čechů mělo pozitivní a aktivní vztah ke své zemi a společnosti, v níž žijí. Vytváříme novodobé poutní cesty pod heslem "Poznej českou zemi a sám sebe." První takovou cestou je Poutní cesta Blaník - Říp.

Aktuální projekty