Cesta Česka, z.s


Sport a volný čas

Poznej českou zemi a sám sebe!

Spolek Cesta Česka vytváří poutní cesty pro novodobé poutníky, kteří mají zájem poznat českou zemi a zapracovat sami na sobě, přesně v duchu názvu projektu. Naším záměrem je vytvořit síť poutních cest, které poutníkům umožní postupně poznávat různé stránky sebe sama. Na tvorbě a značení cest spolupracujeme s Klubem českých turistů.

vybíráme od 5.6.2021

Poznej českou zemi a sám sebe!

Váš příspěvek nám pomůže realizovat projekty, které tu budou pro Vás. Děkujeme Vám!
57 602 Kč

přispělo

35 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Prvním projektem byla Poutní cesta Blaník-Říp, která propojila obě bájné hory východně od Prahy. Nyní pracujeme na cestě Říp-Blaník, která uzavře pomyslný kruh okolo Prahy tak, že povede z Řípu zpět na Blaník západní cestou. Do budoucna chceme pokračovat s vytvářením dalších poutních cest.

Jsme nezisková organizace, dárcovské příspěvky tvoří převážnou většinu našich prostředků nejen na tvorbu cest a podporu poutníků (značení, provoz webových stránek, tisk a tvorba map a dalších materiálů), ale koneckonců i na dlouhodobé fungování spolku. Svým příspěvkem se můžete podílet na projektech, které tu jsou pro všechny, a my věříme, že na dlouho.
Děkujeme za podporu!

Za Cestu Česka
Jindřich Chmelař
předseda


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuju, co pro Česko a nás děláte,

Martina Žišková
500 Kč

Dekuji za to, co delate.

Michaela Šeborová
5 000 Kč