Klub Sobíšek, z. s.

http://www.klubsobisek.cz Phone: 776 006 477 Email: info@klubsobisek.cz


V Klubu Sobíšek organizujeme mimoškolní, volnočasové aktivity pro děti, budujeme komunitu, prosazujeme principy občanské společnosti, udržujeme tradice a vytváříme nové. Při své činnosti klademe důraz na ochranu životního prostředí. Snažíme se nabízet nové zkušenosti, pohledy a postupy formálního i neformálního vzdělávání.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz