Vodní záchranná služba Brno-město, z. s.

http://www.vzs-brno.cz tel.: 722 588 924 e-mail: vzs@vzs-brno.cz


Vodní záchranná služba Brno-město, z. s. (dále jen VZS BM) je nestátní nezisková organizace (zapsaný spolek), jejímž hlavním posláním je zajištění preventivní záchranářské činnosti a kvalifikované předlékařské první pomoci na Brněnské přehradě. Naši členové jsou dobrovolníci a svoji činnost vykonávají především z nadšení, lásky k vodě a snahy pomoci lidem v nouzi. Během sezony naše služby průměrně vykonají okolo stovky zásahů a ošetření. Věnujeme se také práci s mládeží v rámci projektu Mladý vodní záchranář, organizujeme preventivní a osvětové akce pro školy i širokou veřejnost a závodíme ve vodnímu záchrannému sportu. Zvažte prosím podporu naší činnosti. Děkujeme!

Aktuální projekty