Liberální institut, z. ú.

http://libinst.cz Phone: 777 157 142 Email: martin.panek@libinst.cz


Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Naše aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz