Nadační fond SSUUBO

http://www.ssuubo.cz tel.: +420 724 921 541 e-mail: ssuubo@ssuubo.cz


Zavádíme systematickou a komplexní zdravotní péči o nemocné se srpkovitou anémií ve venkovském regionu Buikwe v Ugandě a rozvíjíme systém podpory sociálního zázemí pacientů. Vytvořili jsme specializovanou ambulanci pro děti se srpkovitou anémií. Zde probíhají - pravidelné klinické a laboratorní kontroly, včasná léčba všech infekcí, vakcinace proti pneumokoku, léčba krutých bolestí při tzv. "vasooclusivních krizích". Ale především jako jedni první v regionu poskytujeme léčbu hydroxyureou přípravkem, který jediný dokáže zvrátit průběh tohoto onemocnění. Naše péče a léčba, která je mnohonásobně nad možnostmi početných venkovských rodin, je poskytována bezplatně.

Aktuální projekty