Farní charita Česká Lípa

http://www.fchcl.cz tel.: 487 829 871 e-mail: info@fchcl.cz


Jsme velká českolipská transparentní organizace s tradicí od roku 2000 a držitelé Značky spolehlivosti Asociace veřejně prospěšných organizací. Díky 81 zaměstnancům v našich 11 sociálních službách a projektech poskytujeme na Českolipsku a Novoborsku pomoc matkám a otcům s nezaopatřenými dětmi, dětem ze sociálně vyloučených lokalit, pěstounům, zdravotně hendikepovaným dětem i dospělým a sociálně slabším rodinám a občanům.

Aktuální projekty