Palata - Domov pro zrakově postižené

https://palata.cz/ tel.: 277 028 427 e-mail: sladka@palata.cz


V Praze bylo v r. 1888 rozhodnuto o založení zařízení pro zaopatřování slepců Francisco Josephinum – dnes nazvaného Palata – Domov pro zrakově postižené. Přes všechny společenské a historické změny a překážky během dlouhých desetiletí plní Palata své poslání dodnes. Budova Palaty, postavená v zámeckém stylu, stojí uprostřed rozsáhlého parku na pražském Smíchově. Svůj domov tu nalezlo 125 klientů se zrakovým postižením, převážně v seniorském věku. Během historie prošla Palata několika rekonstrukcemi a modernizací, především ale prošla změnou v úrovni poskytované péče. Palata nabízí domov, péči a služby lidem, kteří již vzhledem ke zrakovému postižení nemohou nebo nechtějí nadále žít ve svých domovech. Jde o celoroční pobytovou sociální službu s ubytováním v jedno a dvoulůžkových pokojích. Pro maximální bezpečí klientů jsou všechny interiéry opatřené prvky zvukové či prostorové orientace, budova i zahrada jsou zcela bezbariérové. Kromě komplexní péče o klienty se zrakovým postižením usiluje domov o udržení jejich plnohodnotného života, zvyšování jejich soběstačnosti a samostatnosti s důrazem na individuální přístup. Palata nabízí sociální a psychologické poradenství, ergoterapii, kulturní a společenské programy, rehabilitační, ošetřovatelskou a logopedickou péči, probíhá zde i výuka prostorové orientace a sebeobsluhy. K dispozici je ordinace praktického, očního a zubního lékaře, ortopeda, fyzioterapeutů a dalších specialistů, fungují zde i služby jako je občerstvení, rehabilitace, kadeřnictví, pedikúra, masáže, krejčovství či doprava osobním automobilem. Klienti nacházejí v Palatě nejen útočiště a potřebnou péči, především zde ale nalézají pocit bezpečí i jistotou, že nejsou sami ani na svoje zdravotní postižení, ani na dny ve stáří.

Aktuální projekty