Palata - Domov pro zrakově postižené


Lidé s postižením Senioři

Speciální pomůcky pro zrakově postižené klienty Palaty

V Palatě - Domově pro zrakově postižené žijí klienti s těžkými formami zrakového postižení, kvůli kterým již nedokáží žít ve svých domovech. Jejich věkový průměr je 84 let. Ačkoli jim Palata nabízí komplexní péči a služby i pocit bezpečí, ve chvílích svého volna se chtějí věnovat svým oblíbeným aktivitám. K tomu ale potřebují specializované kompenzační pomůcky - osobní, či drobné pomůcky denní potřeby.

vybíráme od 2.12.2020

Speciální kompenzační pomůcky pro kvalitnější život klientů se zrakovým postižením

DĚKUJEME, že nám pomůžete aktivněji zapojit naše zrakově postižené klienty do každodenních volnočasových aktivit příspěvkem na nákup kompenzačních pomůcek, které si nedokáží zajistit z vlastních zdrojů.
136 250 Kč

přispělo

25 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Klienti v Palatě bydlí ve svých jedno či dvoulůžkových pokojích. Mají zde k dispozici širokou nabídku služeb, Domov pro ně pořádá pravidelné kulturní, vzdělávací a společenské akce, které mohou navštěvovat i se svými rodinnými příslušníky.  Ve svém volném čase se ale chtějí věnovat svým oblíbeným činnostem - poslouchat přehrávač či rádio a v nich oblíbenou hudbu či pořad, zaposlouchat se do audioknihy… Chtějí mít pojem o čase, chtějí si uvařit čaj či kávu do svého oblíbeného hrníčku nebo se bezpečně projít parkem, který Palatu obklopuje. Velkými pomocníky jim v tom mohou být speciální kompenzační pomůcky, které jejich zrakový handicap alespoň částečně dokáží zmírnit. Patří mezi ně radiomagnetofony či různé indikátory (např. hladiny kapaliny, barev),  měřicí přístroje s hlasovým výstupem, rozlišovače a hmatové oznamovače pro rozpoznávání předmětů a povrchů, nebo např. zvukové hodiny, zásobníky na mince či léky, navlékače jehel, lupy a mnohé další. Tyto pomůcky dokáží svými vlastnostmi a možnostmi po­užití alespoň částečně kompenzovat nedostatečnost způsobenou těžkým zrakovým postižením a jsou pro naše klienty se zrakovým hendikepem nepostradatelné v běžném životě i v procesu začlenění do denních aktivit Domova. 
Na některé z těchto pomůcek nejde uplatnit příspěvek hrazený ze zdravotního pojištění. Proto se obracíme s prosbou o příspěvek na Vás.
Váš dar nám pomůže nakoupit potřebné kompenzační pomůcky a díky nim budeme moct naše zrakově postižené klienty aktivněji zapojit do každodenních volnočasových aktivit.
DĚKUJEME VÁM ZA POMOC A ŠTĚDROST.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Hlavně zdraví a pohodu všem.......

Helena Lišková
500 Kč

Ráda přispěji na dobrou věc. Moc děkuji za Vaši práci, kterou odvádíte v PALATĚ skvěle!

Hana Veselá

Děkuji za vše, co pro své klienty Palata dělá

Dagmar Sladká