PROMISE CZ, z.s.

http://www.promisecz.org tel.: 734 439 348 e-mail: sarka.konickova@promisecz.org


PROMISE CZ je mezidenominační organizace podporující misijní a evangelizační působení stávajících a nově vznikajících společenství v ČR. PROMISE CZ motivuje a vyzbrojuje stávající církve, sbory i jednotlivce, a tím jim napomáhá v šíření evangelia. PROMISE CZ je neziskovou organizací podporující šíření evangelia od roku 2011. Přáli bychom si, aby ovocem naší společné služby byl vznik funkčních společenství věřících lidí zejména na nových místech v ČR, kde dosud taková společenství nejsou.

Aktuální projekty

Ukončené projekty