PROMISE CZ, z.s.


Osvěta a poskytování informací

POMOZTE NÁM SDÍLET DOBROU ZPRÁVU O JEŽÍŠI V ČESKÉ REPUBLICE!

PROMISE CZ je tým lidí nadšených pro misii a evangelizaci s touhou pomáhat ostatním křesťanům v misijních aktivitách. „A co jsi přede mnou slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou učit zase jiné.“(2. Tim. 2,2)

vybíráme od 4.7.2022

POMOZTE NÁM SDÍLET DOBROU ZPRÁVU O JEŽÍŠI V ČESKÉ REPUBLICE!

22 100 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Toužíme vidět Českou republiku celou prodchnutou živými rostoucími společenstvími a sbory, které využívají veškeré dostupné zdroje a způsoby k představení radostné zprávy o záchraně v Ježíši všem hledajícím.

Naší touhou je tak vidět na místech, kde nejsou společenství, skupinky věřících lidí, kteří se společně modlí, studují Boží slovo a snaží se oslovit nevěřící lidi ve svém okolí do té míry, že rostou a integrují se jako sbor (jedné z existujících křesťanských církví) do těla Kristova. Stejně tako toužíme vidět všechny stávající sbory jako živá a rostoucí společenství.

V první řadě jsme si vědomi obrovské potřeby modlitební podpory. Služba, které se lidé v PROMISE CZ věnují, je zcela závislá na Boží milosti a Jeho působení. Víme, že jedině On se dokáže dotýkat lidských srdcí a jen On může dát, aby to, co lidé slyšeli a přijali, v nich zůstalo, bylo trvalé, rostlo a přinášelo ovoce. Uvědomujeme si také, že služba evangelizace a misie je velmi potřebná, chceme proto prosit našeho Pána o ochranu a vedení, abychom dále šli správným směrem a pracovali podle Boží vůle.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu