Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

http://www.domovmysliborice.cz tel.: +420 734 260 193 e-mail: granty@domovmysliborice.cz


Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích je společenství 150 klientů sociálních služeb, kteří u nás nachází svůj domov, společenství 100 zaměstnanců, jež zde našli stálou práci. Zázemím se nám stala historická budova zámku s přilehlým parkem na venkově v Kraji Vysočina. Provozujeme 4 pobytové a jednu terénní pečovatelskou službu. Profesionálně se staráme o velmi zranitelné skupiny různě postižených lidí, kteří si již sami ve své tíživé situaci neporadí. Pomáháme tak nejen seniorům, ale především lidem s mentálním a duševním postižením, zejména lidem s Alzheimerovou chorobou a lidem se zdravotním postižením.

Aktuální projekty