DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.

http://darops.cz/ Phone: 466 260 711 Email: fundraiser@darops.cz


Naším posláním je podporovat (tzv. biologické i náhradní) rodiny tak, aby mohly i v obtížných okamžicích svého života plnit všechny svoje funkce ve prospěch dětí. Nabízíme pomocnou ruku a podporu při překonávání nezdarů a překážek, hledáme spolu s rodinami jejich silná místa a zdroje, respektujeme jedinečnost každé rodiny a každé situace. Veškeré činnosti realizujeme se zřetelem na zájem dítěte.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz