Migréna-help, Spojené hlavy, z.s.

https://www.migrena-help.cz/ tel.: 00420 777 776 056 e-mail: migrena.help.zs@gmail.com


Migréna-help je první nezisková pacientská organizace podporující osoby s diagnózou migréna a jejich blízkých v České republice. Migréna-help přispívá k vyšší informovanosti, odolnosti a autonomii těchto lidí a usnadňuje porozumění společnosti vůči jejich potřebám. Poslání Migréna-help je postupně naplňováno především šířením osvěty, poskytováním poradenství a informačního servisu, zprostředkováním psychoterapie, vytvářením svépomocných skupin a dalšími aktivitami, jejichž spektrum se neustále rozšiřuje.

Aktuální projekty