Česká hiporehabilitační společnost, z.s.

http://www.hiporehabilitace-cr.com Phone: 723 698 750 Email: predsedkyne@hiporehabilitace-cr.com


Česká hiporehabilitační společnost je nezávislá a uznávaná organizace garantující odbornou hiporehabilitační praxi. Byla založena v roce 1991, má celorepublikovou působnost a jejím cílem je pomáhat formou hiporehabilitace osobám se zdravotním postižením či znevýhodněním. Členskou základnu tvoří především provozovatelé a klienti hiporehabilitace, jejich rodinní příslušníci a další příznivci. V současnosti má Česká hiporehabilitační společnost 57 členských středisek a desítky individuálních členů a registruje 280 hiporehabilitačních koní. Cílem ČHS je nejen podpora odborné a bezpečné hiporehabilitační praxe, ale také zajištění možnosti vzdělávání v hiporehabilitaci či tvorba dokumentů a metodik, které členům pomáhají se zorientovat v tomto oboru. Dlouhodobým cílem je uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění v sociální oblasti. ČHS dále podporuje výzkum a také posuzuje způsobilost hiporehabilitačních koní.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz