Nadační fond Pramen Luhačovice

http://www.pramenluhacovice.cz Phone: +420 776 808 090 Email: info@pramenluhacovice.cz


Nadační fond Pramen vznikl za účelem podpory rozvoje otevřené občanské společnosti v Luhačovicích a okolí. Klade si za cíl subvencovat různorodé aktivity v celém spektru společenského života, přispívat k jejich rozvoji a hledat zdroje pro jejich podporu. Fond respektuje historické souvislosti a tradice místa a navazuje na pozitivní a humanitní ideje Luhačovic z počátku 20. století. Nadační fond spolupracuje s místními soukromými i veřejnými institucemi.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz