OFFCITY z.s.

http://www.offcity.cz tel.: 00420 732 436 722 e-mail: sarka@offcity.cz


Offcity chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

Aktuální projekty